Tajemné podzemní město Osówka

Podzemní město Osówka je jedním z nejtajuplnějších míst v Dolním Slezsku. Není zcela jasné, jakému účelu mělo sloužit. Mohl to být tajný bunkr Adolfa Hitlera či podzemní továrna, vybudovaná v rámci programu výroby tajných zbraní. Je známo, že práce na tomto komplexu byly zahájeny v roce 1943. Komplex představuje obrovský systém betonových chodeb, podpůrných prvků a prostor, které jsou nyní zpřístupněny turistickému ruchu.


Největší pozornosti se těší dva objekty, pojmenované „Kasino“ a „Elektrárna“. První, který je dlouhý 50 m, je vybaven okenními otvory, železobetonovým stropem, komínovými vývody, instalatérskými rozvody a vnitřním zateplením z heraklitových desek. Strop byl vylit betonem do tvaru necek, které měly být následně vyplněny zeminou a zakryty rostlinstvem. „Elektrárna“ je betonový blok, sestávající z jímek a místností, do nichž vedou vstupy, opatřené ocelovými kramlemi.

Komplex Osówka se nachází v blízkosti města Głuszyca (okres Wałbrzych). Jedná se o nejzajímavější komplex, vybudovaný v Sovích horách. Vzhledem ke své výjimečné historické hodnotě a obrovským rozměrům, je jednou z nejoblíbenějších turistických destinací, navštěvovaných milovníky vojenství a historie 2. světové války. Prohlídka se koná pod dozorem průvodce, který zná nejednu zajímavou historku, spojenou s tímto místem.

Nabízíme Vám:

Navštivte oficiální stránky atrakce Tajemné podzemní město Osówka Vstoupit

Knižní data Vyberte si nejvíce datum příjezdu Vstoupit

Přímý kontakt Vyplnit Poptávkový Vstoupit