Muzeum papírnictví v Dušnících

Muzeum papírnictví v Dušnících (Duszniky Zdroj) je jediným muzeem v Polsku, vedeným profesionálně, které se zabývá široce pojatou tématikou papírnictví. Jsou v něm shromážděny a zpřístupněny sbírky z oblasti dějin výroby papíru, tiskařství a historie Dušníků. Nemalý význam má rovněž nabídka vzdělávacích programů či vědecko-výzkumná činnost zdejší instituce. Díky bohatým a unikátním sbírkám z oblasti dějin papírnictví, se muzeum stalo slavným nejenom v Polsku, ale rovněž v celé Evropě.


Toto místo si o to více zaslouží návštěvu, neboť tamní sbírky byly málem ztraceny. Papírna byla po dlouhý čas opuštěná a teprve v roce 1953 se o ně začaly zajímat úřady Dušníků. Několik let trvalo, než se podařilo najít sponzory a osoby nadšené myšlenkou restaurování papírenského mlýnu coby historické památky. Zvažovány byly rovněž různé koncepce. Jednou z nich byla přeměna objektu na sklad ovoce poté, co by podstoupil demolici. V roce 1962 získal Vojvodský konzervátor památek finance, nezbytné pro opravu, zabezpečující objekt.

Dnes je možné navštívit restaurovanou papírnu, prohlédnout si bohaté knižní sbírky a vyslechnout si řadu napínavých příběhů z historie, vyprávěných průvodcem. Muzeum papírnictví v Dušnicích se vyplatí navštívit už v ohledu na jeho unikátní historickou hodnotu.

Nabízíme Vám:

Navštivte oficiální stránky atrakce Muzeum papírnictví v Dušnících Vstoupit

Knižní data Vyberte si nejvíce datum příjezdu Vstoupit

Přímý kontakt Vyplnit Poptávkový Vstoupit